ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Παρά το γεγονός ότι κάθε έργο είναι ξεχωριστό και μοναδικό, διαθέτουμε ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Η τεχνική εταιρεία Kiagias Engineering στα Χανιά Κρήτης προσφέρει με συνέπεια και αξιοπιστία υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων πολιτικού μηχανικού τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οικοδομικές Μελέτες

Έχοντας γνώμονα τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου σχεδιασμού των κτιρίων, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Επίσης, πέραν της συμβατικής επίβλεψης των εργασιών, προσφέρουμε τη δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών σε κάθε επιμέρους φάση της κατασκευής του έργου.

ενδιαφερομαι

Στατικές Επιλύσεις Κτηρίων – Κατασκευών

Έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο και με εξειδίκευση σε επίπεδο σπουδών στην στατική μηχανική, αναλαμβάνουμε οι ίδιοι την μελέτη-σύνταξη της στατικής επίλυσης της κατασκευής. Επίσης, πέραν της συμβατικής επίβλεψης των εργασιών, η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών επίβλεψης στο στάδιο της κατασκευής.

ενδιαφερομαι

Επίβλεψη – Κατασκευή Οικοδομοτεχνικών Έργων

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή του κτηρίου σας μέχρι την πλήρη αποπεράτωση αυτού. Εκτελούμε για εσάς συλλογή προσφορών, αξιολόγηση αυτών βάσει τιμής-υπηρεσιών, επιλογή των κατάλληλων υλικών και πλήρη συντονισμό του έργου..

ενδιαφερομαι

Νομιμοποίηση – Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση των αυθαιρέτων του Νόμου 4178/13. Ξεκινώντας από την πρώτη φάση (εύρεση των απαιτούμενων σχεδίων από την αρμόδια υπηρεσία, έλεγχο του ακινήτου και την καταγραφή των αυθαιρεσιών),έως και τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της διαδικασίας.

ενδιαφερομαι